ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Α.HELLAS GROUP ΕΛΛΗΝΙΚΑ  |  ENGLISH
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ | ΝΕΟΣ

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

0 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΟΤΙ ΕΨΑΧΝΑ

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ | ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΙΟΝ

 
Είστε εδώ:Αρχική σελίδαΚατάλογοςΠληροφορίες για άδειες Ρυμούλκησης
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
 
Πληροφορίες για άδειες Ρυμούλκησης

Από τις 29/10/2012, η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζεται ως έχει μόνο σε ότι αφορά στη μεταβίβαση μεταχειρισμένων ρυμουλκουμένων (ή την αλλαγή ρυμουλκού Ε.Ι.Χ.), δηλαδή αυτά για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί σημείωμα ρυμούλκησης. Για τα καινούργια ελαφρά ρυμουλκούμενα, αντί της υπεύθυνης δήλωσης του μηχανολόγου (προϋπόθεση 1) απαιτείται έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση σύμφωνα με την 2007/46ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β΄2840).

Η ρυμούλκηση τρέιλερ, μπαγκαζιέρας ή τροχόσπιτου απαιτεί την έκδοση άδειας έλξης από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών που υπάρχει στην περιοχή σας ή από κάποιο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεστε, τόσο στις περιπτώσεις τροχονομικών ελέγχων, όσο και στις περιπτώσεις ατυχήματος. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να έχετε δηλώσει στην ασφαλιστική σας εταιρεία ότι το αυτοκίνητό σας διαθέτει κοτσαδόρο, καθώς επίσης και το είδος του ρυμουλκούμενου φορτίου. Έτσι, θα είστε καλυμμένοι σε περίπτωση ατυχήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που εμπλακείτε σε τρακάρισμα, η ασφαλιστική σας εταιρεία δε θα σας καλύψει για το ύψος των ζημιών του ατυχήματος. Προσοχή: η άδεια έλξης αφορά σε ένα αυτοκίνητο (ρυμουλκό) με ένα συγκεκριμένο τύπο ρυμουλκούμενου οχήματος και θα πρέπει να την τροποποιείτε κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, αν ρυμουλκούσατε σκάφος και πλέον επιθυμείτε να έλκετε τροχόσπιτο, θα πρέπει να προχωρήσετε στις ανάλογες τροποποιήσεις. Το ίδιο και αν αλλάξετε αυτοκίνητο.


Η διαδικασία ανά περίπτωση.
1. Για καινούρια ή μεταχειρισμένα ελαφρά τρέιλερ ή μπαγκαζιέρες, που αφορούν σε μεμονωμένα οχήματα και εφ’ όσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για αυτά, ο έλεγχός τους πρέπει να γίνεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό έτσι, ώστε να πιστοποιούνται η καταλληλότητα και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

2. Στην περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου, θα πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.

3. Για άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ ή μπαγκαζιέρας ιδιοκατασκευής, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.

4. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης καινούριων τροχόσπιτων, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), ενώ, αν είναι μεταχειρισμένο προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού και υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

5. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης μεταχειρισμένων τροχόσπιτων, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου) και να παρέχεται υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

Προϋποθέσεις

1. Για καινούργια ή μεταχειρισμένα ελαφρά ρυμουλκούμενα προοριζόμενα για μεταφορά λέμβων, αποσκευών, που αφορούν μεμονωμένα οχήματα και εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου αυτών, ο έλεγχος της καταλληλότητας αυτών θα γίνεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86.
α. Τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με τη 34075/3663/99
β. ότι έλεγξε αυτό και το βρήκε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο και ότι πληροί τους όρους της ασφαλούς από πάσης απόψεως κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
γ. ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υ.Α. 16823/1978 (Β524)
2. Στην περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.
3. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης τρέιλερ ή μπαγκαζιέρας ιδιοκατασκευής, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.
4. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης καινούργιων τροχόσπιτων πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), αν είναι καινούργιο εγκριτική απόφαση τροχόσπιτου, αν είναι μεταχειρισμένο προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού, υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

5. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης μεταχειρισμένων τροχόσπιτων: πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Παράβολο 3 Ευρώ (Δεν απαιτείται για τα ελαφρά ρυμουλκούμενα)

  Επιπλέον για:

  I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα)

 • Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκουμένου οχήματος, ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιοκατασκευή
 • Εγκριτική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού σύμφωνα με την 34075/3663/99
 • Παλαιό σημείωμα έλξης για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου, για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο
 • Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

  II. Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)

 • Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Παλαιό σημείωμα έλξης

  III. Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή μεταφοράς λέμβων)

 • Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
 • Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού σύμφωνα με την 34075/3663/99

  IV. Τροχόσπιτα καινούργια

 • Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.)
 • Εγκριτική απόφαση

  V. Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα

 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σημείωμα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη
 Τα αγροτικά μπορούν να ρυμουλκούν ΦΕΚ 598/2009 - ΦΙΧ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 
 Τα Φορτηγά μπορούν να ρυμουλκούν Διαβάστε την απόφαση 
 Τα Φορτηγά και τα επιβατικά μπορούν να ρυμουλκούν αγωνιστικές μοτοσυκλέτες  Διαβάστε την απόφαση
 Απόφαση για τις Σχάρες Παδηλάτων Εντυπο 1 - Εντυπο 2
 

   Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας


Ασφαλιστικές καλύψεις
Για να έχετε τις προβλεπόμενες καλύψεις από την ασφαλιστική σας εταιρεία, θα πρέπει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να αναφέρεται ειδική κάλυψη για ρυμούλκηση, η οποία συνεπάγεται και την καταβολή του προβλεπόμενου για την κατηγορία του ρυμουλκούμενου οχήματος ποσού. Για να έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το ρυμουλκούμενο όχημά σας (π.χ. σκάφος), εκτός από την ιδιαίτερη συμφωνία κάλυψης αστικής ευθύνης που πρέπει να αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, πρέπει να συμφωνήσετε να συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και όρος για την κάλυψη των ζημιών του σκάφους και του τρέιλερ από τροχαίο ατύχημα. Τέλος, αν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρεται συγκεκριμένο ρυμουλκούμενο, η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο γι’ αυτό και όχι για άλλο ρυμουλκούμενο.

Όρια ταχύτητας
Όπως ορίζει το Άρθρο 20 του ΚΟΚ, τα όρια ταχύτητας διαφέρουν στην περίπτωση που ρυμουλκείτε ένα όχημα. Η μέγιστη ταχύτητα ορίζεται από το είδος του ρυμουλκούμενου οχήματος και το δρόμο στον οποίο κινείστε.
Βάρος ρυμούλκησης
Το βιβλίο κατασκευαστή αναφέρει το βάρος ρυμούλκησης που μπορεί να δεχθεί το αυτοκίνητο σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά στα ρυμουλκούμενα με σύστημα πέδησης και η δεύτερη στα ρυμουλκούμενα χωρίς. Και στις δυο περιπτώσεις, οι προδιαγραφές αυτές αφορούν στις διαστάσεις, στα βάρη και στο σχήμα του ρυμουλκούμενου που πρέπει να τηρούνται πιστά, καθώς η παράβασή τους επιδρά αρνητικά στις επιδόσεις, στην οδική συμπεριφορά, στην κατανάλωση καυσίμου και στα παρεχόμενα επίπεδα ασφαλείας. Για να διαπιστώσετε εάν το όχημα που ρυμουλκείτε είναι ζυγισμένο σωστά, καταφύγετε στον εξής πρακτικό τρόπο: Εάν στην προσπάθεια ανασήκωσης του τρέιλερ και ασφάλισης στον κοτσαδόρο δε χρειαστεί να καταβάλετε ιδιαίτερη προσπάθεια, τότε το τρέιλερ του σκάφους σας είναι σωστά ζυγισμένο. Στην περίπτωση που ανασηκώνεται με ιδιαίτερη ευκολία, τότε αυτό σημαίνει ότι το ρυμουλκούμενο είναι πιο βαρύ στο πίσω μέρος (πισώβαρο). Στην αντίθετη περίπτωση, που το τρέιλερ είναι ασήκωτο (μπροστόβαρο), το βάρος πέφτει στην «χούφτα». Και στις δύο περιπτώσεις, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι.
  
Πίσω
 
 
NEWSLETTER SIGNUP  

Copyright © 2021 A.Hellas Team | Developed by CMS-IT | Hosted by HostingJuice.com | OnLab Project